Поради книгоманам


230 років від дня народження Якоба Грімма (1785-1863)
125 років від дня народження Євгена Михайловича Грицака (1890 - 1944)
80 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935 – 1963)
125 років від дня народження Карела Чапека (1890 – 1938)
115 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (1900 – 1985)
220 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова (1795– 1829);165 років від дня народження Софії Василівни Ковалевської (1850– 1891); 135 років від дня народження Павла Семеновича Ходченка (1880– 1967)
165 років від дня народження Івана Омеляновича Левицького (1850–1913)
День Соборності України; 240 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775–1836)
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
День пам’яті Героїв Крут; 155 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860–1904)
85 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930–2014)

125 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890–1960)

День Святого Валентина

Cтрітення Господнє

110 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука (1905-1987)

Міжнародний день рідної мови

105 років від дня народження Федора Михайловича Потушняка (1910–1960)

http://fedorovna.ucoz.ru/index/muzi_mitciv/0-9 Жінки у житті та творчості письменників

http://fedorovna.ucoz.ru/index/divactva_znamenitikh/0-8 Дивацтва знаменитих

/Files/images/9133401-.jpg

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА

Що потрібно знати про бібліотеку

Щоб швидко підібрати літературу по темі дослідження, необхідно навчитися користуватися каталогом. Використання каталогу заощаджує час.

• Якщо заздалегідь відомі ім'я автора й назва твору, зверніться до алфавітного каталогу. Всі картки в ньому розставлені за абеткою по прізвищах авторів.

• Якщо вас цікавить певна тема, звертайтесь до систематичного каталогу. Тут картки розташовані відповідно до змісту за галузями знань.

• Уважно прочитайте інформацію про книгу. Випишіть ім'я авторів, назву, рік і місце видання.

• Прочитайте короткі відомості на картці про зміст книги.

• Зверніть увагу на шифр, випишіть його. Це допоможе швидко знайти книгу в бібліотеці.

• Скористайтеся бібліографічним покажчиком: він містить відомості не тільки про книги, які є в бібліотеці, але й інформацію про всі книги, видані за певний час даної тематики.

• Поцікавтеся систематичною картотекою газетних і журнальних статей. У газетах і журналах найбільш оперативно публікується інформація, останні розробки та, концепції з досліджуваної теми.

Про гігієну читання

/Files/images/yJeWuVPt.jpg

Дуже шкідливо читати лежачи. Шкідливо для книги, і для очей читача.

Ще шкідливо (і небезпечно) читати книгу, І йдучи по вулиці. Навіть дуже цікаві книги краще всього читати в приміщенні, сидячи за столом. При цьому класти книгу не прямо на стіл, а на спеціально нахилену підставку. Це корисно і для самої книги, і для очей читача. Очі менше втомлюються і текст краще сприймається.

Світло на книгу повинно падати з лівого боку.

Знайомство зі структурою книги

1. Прочитайте текст на титульному аркуші. Особливу увагу приділіть прізвищу автора й назві книги.

2. Ознайомтеся зі змістом, загальним планом книги, основними темами. Зверніть увагу на назви розділів, статей.

3. Прочитайте передмову й післямову. Переконайтеся, що зміст книги відповідає вашій потребі.

4. Перегляньте ілюстративний матеріал. Він допоможе скласти уявлення про книгу, наглядно та образно пояснить рубрики, загальний зміст і основні теми, порушені в ній.

5. Познайомтеся із додатками до книги. Вони, як правило, містять бібліографічний покажчик, список основних скорочень, короткий термінологічний словник, хронологічні таблиці, коментарі.

Робота з журналом

Журнал починають переглядати з обкладинки: назва, рік видання, номер.

Знайомство з журналом починайте з перегляду змісту.

Якщо зустрінеться незрозуміле слово або вислів, зверніться до словників, енциклопедій, довідників.

Зверніть увагу на прізвище автора статті, на його вчену ступінь, посаду. Якщо стаття написана по проблемі, що цікавить вас, довідайтеся, чи є в автора монографічні публікації.

Подумайте, як можна використати знання, отримані в результаті читання

Як користуватися довідниками

• Як приклад розгляньмо порядок роботи з «Коротким довідником школяра. 5—11 клас».

• Довідковий посібник містить матеріали з усіх предметів, які вивчають у 5-11-х класах.

Усі предмети відображено в розділі «Зміст» і розбито на сторінки.

• Кожний предмет розбито на сторінки.

Наприклад, потрібно знайти матеріал з географії на тему «Сучасна політична мапа світу». Відкриваємо «Зміст», знаходимо розділ «Географія», в якому шукаємо розділ «Економічна та соціальна географія». Відкриваємо сторінку 423. Цей розділ поділено на два підрозділи, серед яких є «Економічна та соціальна географія світу», знаходимо там свій матеріал.

Як читати науково-популярну книгу

1. Читаючи науково-популярну книгу, корисно скласти план, конспект, виписати найбільш важливі цитати.

2. План - стислий виклад змісту книги за розділами - складається у вигляді заголовків або запитальника. Корисно додати до цього хронологічні дані, імена, цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, що слід запам'ятати.

3. Конспект — письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або розділу. Конспектувати матеріал потрібно частинами (розділами) книги; необхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку автора, записати її своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку.

4. Цитата - уривок із тексту книги, який наводиться дослівно, без змін. Для цитування відбираються ті місця, які найбільш яскраво і повно виражають головні думки автора. Цитата виписується дбайливо, без пропусків або заміни слів, з дотриманням розділових знаків. Кожна цитата береться в лапки. Далі в лапках вказується, звідки цитату взято.

5. Читаючи науково-популярну книгу, необхідно звертатись за довідками до різних посібників: пояснення незрозумілих слів слід шукати в словнику; матеріал, що доповнює книгу, потрібно вибирати за бібліографічними покажчиками.

Як написати реферат

Реферат - (від лат. — доповідаю).

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу:

а) документи, першоджерела;

б) монографії, довідники, збірники;

в) газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно вивчити літературу.

4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.

5. Виділити основні питання.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

8. Обов'язково включити в план актуальність теми і її значення.

9. Написати реферат.

10. Укінці реферату слід додати список літератури.

Як читати книгу

/Files/images/chita.jpg

1. Визнач мету читання.

2. Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

3. Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст

4. Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Отже, алгоритм читання є таким:,

• прочитати;

• продумати;

• виписати

• усвідомити;

• засвоїти;

• оцінити.

Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

- поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;

- швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;

- панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;

- вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;

- читання-перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;

- сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

Способи читання

1. Поглиблене. При такому читанні звертається увага на деталі, дається аналіз та;оцінка.

Учень:

а) читає текст і з'ясовує незрозумілі місця;

б) розглядає матеріал критично, творчо;

в) знаходить сильні й слабкі* сторони в поясненнях;

г) дає самостійне тлумачення положенням і висновкам.

2. Вибіркове. Різновид швидкого читання, коли читаються вибірково окремі розділи та глави. Використовується при вторинному читанні книги, після її попереднього перегляду. Учень фіксує увагу тільки на тих аспектах тексту, які йому необхідні.

3. Читання-перегляд використовується для попереднього ознайомлення з книгою.

Учень:

а) переглядає передмову;

б) по змісту знаходить найбільш важливі для нього питання;

в) переглядає висновок.

4. Сканування. Швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту.

Структура інтегрального алгоритму читання

• Найменування книги, статті.

• Автор.

• Бібліографічні дані.

• Основний зміст, тема.

• Фактографічні дані: витяг фактів з тексту і їх значеннєве засвоєння.

Особливості матеріалу, що викладається, дані, які здаються спірними, їхня критика.

Новизна матеріалу та можливість його використання в практичній роботі.

Інтегральний алгоритм читання полегшує пошук потрібної інформації в тексті в цілому, значно підвищує активність сприйняття, розуміння й запам'ятовування прочитаного.

Диференціальний алгоритм читання

Ключові слова несуть у собі значеннєве навантаження, позначають ознаку предмета, стан або дію.

Значеннєві ряди складаються з комбінацій ключових і доповнюючих слів. Допомагають у стислому вигляді зрозуміти істинний зміст абзацу тексту.

Домінанта - значення, виявлення значення. Результат переробки тексту, його осмислення, відповідно до індивідуальних особливостей, виявлення головного задуму автора. Уміння грамотно аналізувати текст і розуміти його.

5. Визнач мету читання.

6. Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

7. Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст

8. Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Отже, алгоритм читання є таким:,

• прочитати;

• продумати;

• виписати;

• усвідомити;

• засвоїти;

• оцінити.

Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;

швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;

панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;

вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;'

читання-перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;

сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

Навчання за декількома джерелами

Додаткове читання та альтернативні джерела допоможуть вам:

• досягти кращого розуміння матеріалу;

• залучати до матеріалу, який ви вивчаєте, нові факти, обставини, явища тощо,

• самому ознайомитися з новими термінами та концепціями;

• самому опрацьовувати протилежні точки зору. Суперечлива інформація може стати перешкодою у вашому навчанні, якщо ви не можете:

• аналізувати її для спрощення;

• реорганізувати або синтезувати свою модель для її розуміння; розглядати її в контексті інших положень основного тексту.

Декілька рекомендацій:

• Спочатку прочитайте підручник.

• Розпочніть з коротших, змістовніших джерел.

• Прочитайте кілька текстів, щоб покращити свої навички оцінювання:

• порівняйте джерела інформації;

• проаналізуйте їх прихильність до існуючої точки зору;

• відзначте, коли і де їх написано і як це вплинуло на точку зору.

• Простежте зв'язки між подіями, діючими особами та обставинами.

• Використовуйте обговорення на заняттях, щоб перевірити своє розуміння та відповісти на запитання.

Читати без регресії (повторних механічних прочитань однієї й тієї ж частини тексту).

Читати по інтегральному, алгоритму читання.

Завжди виділяти домінанту - основне зна­ченнєве значення тексту.

• Читати без артикуляції (рух губ при читанні про себе).

• Постійно розвивати свою увагу та пам'ять. Виписки містять окремі думки прочитаного або посилання на джерела, це найбільш простий вид запису.

• Випишіть дослівно або стисло те, що стосується питання, яке нас цікавить.

• Зверніть увагу на ті матеріали, які можуть бути використані або виявитися потрібними | згодом. Це дасть можливість більш ефективно вивчати або розробляти нові проблеми.

• Випишіть думки, висновки, статистичні дані, приклади, окремі факти по проблемі дослідження

• Робіть запис із приводу прочитаного, фіксуйте своє ставлення до змісту книги, питання або здогадки у зв'язку із прочитаним, способи відшукання якихось відомостей.

Складання тез

Тези — це основні положення (думки) текс ту, які доводяться, пояснюються в тексті. Тези містять більше інформації, ніж пункти плану.

• Познайомтеся зі змістом тексту.

• Складіть план.

• Визначте основне в кожній частині тексту.

• Запишіть його своїми словами. При необхідності використайте цитату.

• Якщо дрібні частини важко назвати, записуйте їх у вигляді тез.

• Стежте за авторської логікою. Із приводу записаного виразіть свою точку зору. Починайте тези словами: «Я думаю...», «На мій погляд...».

Як скласти план

1. Уважно прочитайте текст.

2. Поділіть текст на об'єднані спільним змістом логічні ланки.

3. Доберіть заголовок до кожного уривка.

Як скласти складний план

1. Уважно прочитайте матеріал.

2. Розділіть його на основні смислові частини, назвіть їх (пункти плану).

3. Розділіть на смислові частини зміст кожного пункту, назвіть їх (підпункти плану).

4. Перевірте, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображу но основний зміст тексту

Читання оповідання

1. Прочитай.

2. Про що (про кого) в ньому йдеться?

3. Що (чи хто) сподобалося?

4. Прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор?

5. Відшукай відповіді на запитання.

6. Вибери образні слова, описи.

7. Склади план.

8. Перекажи.

9. Підготуй продовження.

Читання казки

1. Прочитай.

2. Відшукай незрозумілі слова.

3. Підбери відповідні запитання.

4. Склади план.

5. Перекажи.

6. Що в казці правдиве, а що вигадане?

Як скласти конспект

1. Прочитай текст, розділи його на основні смислові частини, визнач головну думку.

2. Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3. Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат.

4. У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади.

5. Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки.

6. Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект.

Застосовуй різні способи підкреслювання, використовуй олівці та ручки різного кольору.

Як готувати доповідь, реферат.

1. Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади план.

2. Склади список літератури;читаючи, виписуй усе, що слід включити в роботу.

3. Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слід, узяти матеріал.

4. У вступі до роботи розкрий значення її теми.

5. Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами.

6. Вислови своє особисте ставлення до теми.

7. Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень.

8. Точно вкажи, звідки взято наведені в тексті цитати й факти.

9. Наприкінці роботи зроби узагальнювальні висновки.

10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто.

Кiлькiсть переглядiв: 372